Tìm Kiếm Theo Nhu Cầu

Liên Hệ Đặt Hàng

BÁNH XE TẢI TRỌNG NẶNG

DS 4280 PUI A

Liên Hệ

203 mm
58 mm
mm
600 kg
DS 4280 PUI B

Liên Hệ

203 mm
58 mm
mm
600 kg
DS 4260 PUI A

Liên Hệ

152 mm
58 mm
mm
500 kg
DS 4160 PUB A

Liên Hệ

152 mm
50 mm
mm
210 kg
DS 4160 PUB B

Liên Hệ

152 mm
50 mm
mm
210 kg
DS 4150 MRB B

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
150 kg
DS 4150 MRB A

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
150 kg
DS 4150 PUB C

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
180 kg
DS 4150 MRB C

Liên Hệ

127 mm
50 mm
mm
150 kg
DS 4140 MRB A

Liên Hệ

101 mm
50 mm
mm
130 kg
DS 4060 PUI A

Liên Hệ

151 mm
43 mm
mm
300 kg
DS 4060 PUI B

Liên Hệ

151 mm
43 mm
mm
300 kg
DS 4060 PUI C

Liên Hệ

151 mm
43 mm
mm
300 kg
DS 4030 PUI A

Liên Hệ

76 mm
33 mm
mm
180 kg
DS 4030 PUI B

Liên Hệ

76 mm
33 mm
mm
180 kg
DS 4030 PUI C

Liên Hệ

76 mm
33 mm
mm
179 kg
0903168446 - 0947363679 - 02837129446